Hämmelsmarsch 2017

Vum 15. bis 18. September gouf zu Leideleng Kiermes gefeiert. D’Kiermes ass d’Fest vom Schutzpatréiner vun der Leidelenger Por (St. Cornelius). Bei dëser Geleeënheet huet d’Leidelenger Musek den traditionellen “Hämmelsmarsch” durch d’ganzt Duerf gespillt an huet eng Kollekte fir nei Instrumenter gemach. Mir soen villmols Merci fir Är Ënnerstëtzung.

Nous avons fêté la Kermesse de Leudelange du 15 au 18 septembre, fête votive du protecteur de la paroisse de Leudelange (St. Corneille). A cette occasion, les musiciens de la “Leidelenger Musek” ont joué le traditionnel “Hämmelsmarsch” (marche des moutons), sillant les rues du village et quétant pour l’acquisition de nouveaux instruments. Nous vous remercions chaleureusement pour votre générosité.

Fotoen