Caecilienconcert

Musek
Loading Map....
17. November 2018
19:00
Kultur- a Veräinsbau
6, rue Eich, Leudelange

Mir invitéieren op eise Caecilie Concert, dëst Joer offréiert vun der Schierener Musek, mat Auszeechnung vu verschidde Membere vun der Leidelenger Musek, an den traditionellen "Träipen Owend" (Träipe mat Äppelkompott / Sauerkraut oder Patésschmier)

Obligatoresch Reservatioun fir den Träipen Owend. 

 

Nous vous invitons à notre concert de la St. Cécile, cette année offert par la Schierener Musek, avec distinction honorifique de plusieurs membres de la Leidelenger Musek, et notre traditionnel dîner du "Träipen Owend" (Boudin noir avec compote de pommes / choucroute ou Tartine pâté maison)

Réservation obligatoire pour le dîner.